เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้ - สมัครสมาชิกการจัดส่งสินค้า

อัตราค่าบริการขนส่งนั้นคิด "ตามน้ำหนักของสินค้าจริง"

โดยยึดอัตราค่าขนส่งเท่ากับบริษัทไปรษณีไทยส่งแบบด่วนพิเศษ ( EMS )